Źródło informacji o czynności mózgu

W przeszłości źródłem informacji o czynności mózgu człowieka były z reguły wyniki badań lekarskich pacjentów kliniki neurologicznej lub neurochirurgicznej. Przy ówczesnym stanie technik badawczych ustalenie dokładnej lokalizacji uszkodzenia mózgu za życia chorego nie zawsze było możliwe, a małe ogniska chorobowe często były trudne do wykrycia. Jednak w ciągu co najmniej dwóch wieków obserwacji klinicznych stosunkowo dobrze poznano organizację czynności ruchowych i sensorycznych, zwłaszcza czucia somatycznego, wzroku i słuchu, umiejscowienie ośrodków mowy, rolę płata czołowego i skroniowego w czynnościach psychicznych, znaczenie hipokampa w mechanizmie pamięci .Wprowadzenie nowych sposobów uwidaczniania struktur mózgowych za pomocą różnych wersji tomografii komputerowej spowodowało lawinowy postęp w badaniach czynności mózgu ludzkiego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety uk and website