Znajomość plastycznych właściwości

Znajomość plastycznych właściwości układu nerwowego ma ważne znaczenie nie tylko poznawcze, lecz i praktyczne, ponieważ wytycza kierunki poszukiwania nowych leków na potrzeby lecznictwa neurologicznego i psychiatrycznego oraz opracowywania metod usprawniania chorych z zaburzeniami funkcji mózgu, zwłaszcza ruchowych. Wiedza o kształtowaniu się czynności układu nerwowego w ontogenezie oraz o mózgowych mechanizmach uczenia się i pamięci może mieć niebagatelne znaczenie dla psychologii rozwojowej i wychowawczej. Do lat siedemdziesiątych XX w. zajmowano się ustalaniem roli ośrodków mózgowych w sterowaniu zachowaniem, a pod koniec tego okresu również znaczeniem przekaźników. W latach osiemdziesiątych zainteresowania naukowców przesunęły się w kierunku neurochemii i procesów molekularnych. Powstały i rozwijają się nieinwazyjne metody badania ośrodków mózgowych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to click here, click here and click here