Zmysł zdolność zwierząt i ludzi do odbioru określonych kategorii

Zmysłem nazywa się zdolność zwierząt i ludzi do odbioru określonych kategorii bodźców (inaczej mówiąc – bodźców w zakresie określonej modalności czuciowej). Zdolność ta jest uwarunkowana istnieniem narządu zmysłu, dróg przewodzących impulsy nerwowe z narządu zmysłu do mózgu i ośrodków mózgowych, do których trafia informacja z danego narządu zmysłu. Tradycyjnie wyróżnia się u ludzi pięć zmysłów – wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Podział ten nie uwzględnia czucia temperatury, czucia równowagi i czucia głębokiego. U zwierząt znane są zmysły, które nia mają odpowiedników u człowieka. Na przykład ryby, niektóre płazy i owady mają zmysł linii bocznej (nabocznej), odbierający informacje o prądach wody lub powietrza. U niektórych węży występuje odrębny zmysł podczerwieni, związany ze swoistymi receptorami wrażliwymi na fale elektromagnetyczne dłuższe niż fale charakterystyczne dla barwy czerwonej. Funkcjonowanie tego zmysłu nie polega na zdolności odczuwania temperatury, lecz na możliwości odbioru specjalnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to oil pulling, website and treatment