Zdolność widzenia barw

Zdolność widzenia barw przeszła interesującą drogę ewolucyjną. Dobrze rozróżniają barwy owady, które wskutek odmiennych właściwości fotoreceptorów są wrażliwe na inny niż kręgowce zakres widma słonecznego. Pszczoły odbierają jako barwę
ultrafiolet, który odbijany przez płatki niektórych kwiatów jest wskaźnikiem nektaru. Barwny strój godowy u wielu kręgowców niższych jest wykorzystywany do zwabiania partnera seksualnego, a więc jest przez niego rozpoznawany. U ssaków niższych widzenie barw uległo uwstecznieniu. Zaznacza się to szczególnie u zwierząt o nocnym trybie życia, które dysponują jedynie bezbarwnym widzeniem pręcikowym. Ponowny rozwój widzenia barwnego zaznacza się u naczelnych i wiąże się ze specjalizacją komórek siatkówki w kierunku widzenia dziennego i nocnego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, website and symptoms