Z RÓŻNYCH OBOZÓW

Dzięki temu politycy z różnych obozów mogą publicznie de­monstrować, że lojalność wobec całego systemu społecznego i troska o  pomyślność obywateli-wyborców, liczy się dla nich bardziej niż interes partykularny, a demokracja opiera się na konsensusie. Takie przesłanie jest kwintesencją mitologii politycznej, w której kreowaniu i podtrzymywa­niu zainteresowane są wszystkie partie polityczne, niezależnie od dzielących je różnic ideologicznych, a także większość mediów, tak czy inaczej powią­zanych z systemem politycznym. Z tak kreowanym na użytek mediów w rozwiniętych krajach demokra­tycznych obrazem instytucji systemu władzy ostro kontrastuje to, co dzieje się na scenie politycznej w Polsce i innych krajach postkomunistycznych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to click here, anxiety and symptoms