Wzdłuż rybosomu

Do spotkania tRNA i mRNA dochodzi w obrębie rybosomów. Rybosom zawiera dwa miejsca (oznaczone literami A i P), każde mieszczące jedną cząsteczkę tRNA. Wzdłuż rybosomu w sposób skokowy przesuwa się cząsteczka mRNA, tak że w miejscach A i P każdorazowo znajduje się kolejny kodon. Gdy dwa sąsiadujące kodony mRNA przyłączą dwie cząsteczki tRNA, aminokwas związany z cząsteczką tRNA w miejscu P rybosomu przyłącza się do aminokwasu związanego z cząsteczką tRNA, która zajęła miejsce A. Wówczas cząsteczka tRNA zajmująca miejsce P zostaje uwolniona z rybosomu, a druga cząsteczka, znajdująca się poprzednio w miejscu A, przeskakuje do miejsca P, pociągając za sobą dwa aminokwasy. Wraz z nią przesuwa się, o odcinek odpowiadający jednemu kodonowi, cząsteczka mRNA.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, medicine and treatment