Wyłączenie ośrodka

Oprócz pobudzania ośrodków nerwowych w celu badania ich funkcji stosuje się również odwrotną metodę – trwałe albo czasowe wyłączenie ośrodka.W sposób mechaniczny usuwa się przeważnie struktury na powierzchni mózgu, a więc korę mózgu lub części móżdżku. Tego rodzaju zabieg nazywa się ablacją lub ekstyrpacją, a gdy obejmuje całą korę lub znaczną jej część dekortykacją. Niszczenie ośrodków umieszczonych w głębi mózgu za pomocą prądu elektrycznego było dawniej powszechnie stosowaną metodą badawczą. Zabieg ten wykonuje się za pomocą wprowadzonych do ośrodka elektrod. Do uszkadzania tkanki nerwowej używa się znacznie silniejszego prądu niż do drażnienia. Prąd stały wytwarza ognisko uszkodzenia dzięki działaniu elektrolitycznemu, natomiast szybkozmienny – przez wytwarzanie wokół elektrody wysokiej temperatury. Tego rodzaju lokalne uszkodzenia mózgu nazywa się lezjami.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain relief, medicine and click here