Wykorzystywanie i zaniedbywanie

Skrzywdzone dziecko może chcieć spróbować odwzajemnić się tym samym, co je spotkało. Kilkulatek, którego psychiczne potrzeby zostały zaniedbane, będzie chciał wypełnić tę lukę, choćby niestosownym zachowaniem. Odrzucenie lub zaniedbanie emocjonalne przez rodziców. Dzieci, które nie dostały szansy na stworzenie więzi uczuciowej, mogą charakteryzować się niskim poziomem empatii oraz niewielką zdolnością kontrolowania impulsów. Wyniesiony z domu wzór zachowań agresywnych i przemocy. Występuje u dzieci, które w rodzinie nauczyły się nękać innych, nawet jeśli przemoc w domu nie była bezpośrednio na nie skierowana. Wpływy kulturowe Różne tradycje kulturowe różnie widzą okazywanie agresji. Aby się o tym przekonać, wystarczy popchnąć przechodnia na ulicy w Tokio i Nowym Jorku, a następnie odnotować reakcje świadków. Także sam sposób okazywania złości inaczej wygląda w różnych subkulturach, co można wyraźnie zauważyć w sposobie wymiany zdań w domu spotkań kwakrów i połu- dniowocentralnej dzielnicy Los Angeles. Nawet w ramach jednej kultury różne rodziny mają własne poglądy na temat gniewu, podobnie jak na jego okazywanie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, click here and website