Współdziałania układu przedsionkowego

Przykładem współdziałania układu przedsionkowego z innymi źródłami informacji jest odruch przedsionkowo-oczny. Gdy oglądamy przesuwający się przedmiot, wodząc za nim oczami bez zmiany położenia głowy, odbywa się to wskutek działania ośrodka w płacie czołowym kierującego ruchami gałek ocznych. Gdy jednak przedmiot „ucieka” z pola widzenia i, aby go nadal widzieć, musimy zmienić położenie głowy, gałki oczne wykonują ruch w odwrotnym kierunku. Ten ruch gałek ocznych odbywa się pod kontrolą układu przedsionkowego, przy udziale informacji z proprioceptorów w mięśniach i informacji wzrokowej z siatkówek. Na działanie układu przedsionkowego wpływa też informacja z proprioceptorów. Rola tej informacji jest szczególnie wyraźna w działaniu odruchów z mięśni karku. Gdy człowiek pochyla głowę do przodu, nie wyzwala to jeszcze odruchów korygujących postawę ciała, ponieważ odruchy te są zahamowane przez impulsy z mięśni szyi. Hamowanie to jest znoszone dopiero wtedy, gdy wraz z głową przemieszcza się tułów. Następuje wówczas korekcja napięcia mięśni tułowia i kończyn, zapewniająca utrzymanie równowagi w nowych warunkach. Sprawność funkcjonowania mechanizmów utrzymujących równowagę ciała maleje wraz z wiekiem. Naraża to osoby w starszym wieku na upadki i urazy ciała o groźnych nieraz konsekwencjach.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain, anxiety uk and website