Włókna nerwowe w drogach sensorycznych

Włókna nerwowe w drogach sensorycznych przebiegają w sposób uporządkowany, odzwierciedlający topografię narządu recepcyjnego. Najwyższy ośrodek podkorowy, jakim w układzie wzrokowym jest ciało kolankowate boczne, w układzie słuchowym ciało kolankowate przyśrodkowe, w układzie zaś czucia somatycznego jądra w podstawnej części wzgórza, wysyła aksony do swoistego pola sensorycznego kory mózgu, zwanego okolicą projekcyjną (albo pierwotną) dla danego rodzaju czucia (modalności czuciowej). W okolicach projekcyjnych jest precyzyjnie odwzorowany układ topograficzny narządu recepcyjnego – siatkówki (wzrok), narządu Cortiego (słuch) i obszaru ciała (dotyk, czucie głębokie). Mówi się zatem, że narządy te mają w odpowiednich obszarach kory reprezentację topograficzną: retinotopową (wzrok), tonotopową (słuch) i somatotopową (dotyk i czucie dotyku).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to click here, anxiety uk and symptoms