Włókna i osłonki nerwowe

Włóknami nerwowymi nazywa się wypustki neuronów, zwykle aksony, przewodzące impulsy na znaczne odległości. Włókna nerwowe mogą mieć osłonkę rdzenną (mielinową) i wówczas nazywają się włóknami rdzennymi (mielinowymi), włókna zaś nie mające tej osłonki są nazywane włóknami bezrdzennymi (bez- mielinowymi). W ośrodkowym układzie nerwowym osłonkę mielinową wytwarzają komórki oligodendrogleju (rys. 3.9). Na początku w obrębie komórek glejowych powstają wgłębienia, w których przebiegają aksony. Na dalszym etapie wgłębienia te powiększają się, a ich ściany schodzą się, wytwarzając rodzaj kanałów. Następnie fragmenty błony komórki glejowej owijają się coraz ściślej wokół aksonu, aż wreszcie tworzą upakowaną, wielowarstwową osłonkę. Wskutek modyfikacji składników tej osłonki wytwarza się substancja zwana mieliną,
o znacznej przewadze związków tłuszczowych. Gdy włókno nerwowe pozostaje tylko w luźnym kontakcie z komórką glejową, osłonka mielinową nie wytwarza się; włókno takie nazywa się bezmielinowym.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain relief, anxiety uk and website