W rozwoju filogenetycznym narządu wzroku

W rozwoju filogenetycznym narządu wzroku zaznaczają się dwie linie ewolucyjne. Jedna prowadzi do wykształcenia się oczu złożonych, właściwych stawonogom. Funkcjonalną jednostką oka złożonego jest rurkowate ommatidium, zawierające układ optyczny (soczewkę i stożek krystaliczny) i receptorowy (rabdom). Oko złożone może być utworzone z kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy takich jednostek. Każde ommatidium jest oddzielnym elementarnym kanałem informacyjnym. Mimo niewielkiej ostrości widzenia oczy złożone mają wiele zalet. Znaczna głębia ostrości pojedynczego ommatidium powoduje, że oko złożone łatwo wykrywa ruch przedmiotu w różnej odległości. Wskutek braku jednej wspólnej dużej soczewki w oku złożonym nie występuje aberracja chromatyczna. Umożliwia to odbieranie promieniowania świetlnego o dużym zakresie długości fal.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, medicine and anxiety