W początkowym okresie życia zarodka

Analizując kolejne etapy rozwoju mózgu człowieka trzeba sobie uświadomić, że z niewielkiej pierwotnej płytki nerwowej powstaje w stosunkowo krótkim czasie ponad 10 miliardów komórek nerwowych. W początkowym okresie życia zarodka nie ma jeszcze neuronów, powstają natomiast i dzielą się ich prekursory, aby później przekształcić się we właściwe neurony. Proces ten nazywa się neurogenezą. Neurony nie ulegają podziałom komórkowym i raz utworzone nie mogą już zostać zastąpione przez inne. Cewa nerwowa już na wczesnym etapie rozwoju zawiera komórki, w których dochodzi cyklicznie do replikacji DNA, które następnie ulegają podziałowi na komórki wtórne. Na pewnym etapie tego procesu niektóre z tych komórek zaczynają się przekształcać w neurony, inne zaś w komórki glejowe albo w przejściową formę gleju, zwaną glejem promienistym. Nowo powstałe neurony wędrują wzdłuż włókien gleju promienistego do właściwego im miejsca przeznaczenia w rozwijającym się mózgowiu. Po odegraniu swojej roli glej promienisty przekształca się w zwykłe komórki glejowe.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, website and website