W obrębie gatunku

W obrębie gatunku wyróżnia się populacje zwykle zamieszkujące jeden teren, w których osobniki bezpośrednio kontaktują się ze sobą – razem polują, poszukują pożywienia, tworzą stada, a co najważniejsze – rozmnażają się. Definicja ta nie jest jednak zadowalająca, gdyż samo pojęcie gatunku nie jest jednolite. Niektórzy badacze rozróżniają gatunek w sensie ewolucyjnym i gatunek w sensie genetycznym. Pod ewolucyjnym pojęciem gatunku rozumie się linię podobnych morfologicznie roślin lub zwierząt, izolowaną pod względem rozrodczym (reprodukcyjnym), w obrębie której od wielu pokoleń cechy rodziców są przekazywane potomstwu. Powstanie takiego gatunku oraz jego przekształcanie w inny gatunek nazywa się ewolucją filetyczną. Zgodnie natomiast z pojęciem genetycznym za gatunek uważa się zespół populacji roślin lub zwierząt, mających wspólną pulę genową, których osobniki w wyniku wzajemnych krzyżowań mogą rodzić płodne potomstwo. Powstanie takiego gatunku nazywa się specjacją.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to oil pulling, click here and treatment