W MEDIACH KOMERCYJNYCH

Z kolei w mediach komercyjnych o  orientacji melodoksyjnej przeważają dyskursy potoczne, wyrażające co­dzienne doświadczenia i problemy adaptacyjne w obrębie świata życia spo­łecznego.Hierarchizacja dyskursów oraz dominacja jednego dyskursu nie musi automatycznie wykluczać obiektywizmu relacji. Może się bowiem zdarzyć, że charakter zdarzenia obiektywnie pasuje do perspektywy aksjologicznej dyskursu dominującego bądź dyskurs ten zajmuje uprzywilejowaną pozycje w relacji o zdarzeniu. Poza tym, przedstawiona na rys.  koncepcja obiek­tywizmu jest konstrukcją dyskursywną, która w sposób niemal idealny łączy zasady demokratycznego systemu politycznego (rządzący-opozycja, prawi- ca-lewica) i gospodarki rynkowej (kapitał-praca, podaż-popyt) z logiką zdrowego rozsądku (dwie strony medalu, na dwoje babka wróżyła), może więc być funkcjonalna zarówno wobec systemu, jak i świata życia odbior­ców.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, medicine and website