W korze wzrokowej

Poza tym w korze wzrokowej występują pary zespołów kolumn uporządkowane w taki sposób, że informacja z jednego oka dochodzi do kolumn jednej pary, a z drugiego oka do kolumn drugiej pary. Taka organizacja nie powstaje, gdy u kota odpowiednio wcześnie po urodzeniu zostanie wytworzony zez. Badania anatomiczne wykazały, że u kotów tuż po urodzeniu występują liczne połączenia nerwowe między ośrodkami wzrokowymi prawej i lewej półkuli, które służą współdziałaniu obu półkul w zakresie percepcji wzrokowej. W miarę rozwoju mózgu połączenia te, początkowo obejmujące rozległe obszary kory, ulegają koncentracji i przebiegają między ograniczonymi obszarami na granicy pola 17 i 18 każdej półkuli. Do takiej organizacji nie dochodzi u zwierząt z eksperymentalnym zezem. Badania te wskazują, jak ogromne znaczenie dla rozwoju prawidłowego widzenia obuocznego ma odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie zeza u dziecka.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, website and anxiety