W jądrach przedsionkowych

W jądrach przedsionkowych rozpoczynają się dwie drogi biegnące do rdzenia kręgowego. Celem drogi przedsionkowo-rdzeniowej przyśrodkowej (tractus ves- tibulospinalis medialis) są ośrodki unerwiające mięśnie karku. Mięśnie te m.in. korygują ustawienie głowy w zależności od kierunku działania sił przyspieszenia kątowego. Droga przedsionkowo-rdzeniowa boczna (tractus vestibulospi- nalis lateralis) zmierza do ośrodków rdzeniowych unerwiających mięśnie tułowia i kończyn dolnych. Tą drogą są przenoszone impulsy z jądra przedsionkowego bocznego, które korygują napięcie mięśni utrzymujących postawę ciała. Z kolei jądro przedsionkowe dolne przekazuje impulsy z przewodów półkolistych i łagiewki do móżdżku i do tworu siatkowatego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to click here, click here and website