W cytoplazmie stożka

W cytoplazmie stożka przebiegają procesy biochemiczne ważne dla rozwijającej się komórki. Stopniowe wydłużanie się aksonu wymaga ciągłej syntezy białek, niezbędnych do intensywnej rozbudowy cytoszkieletu, głównie mikrotubul i neurofilamentów. Zakończenie rosnącego aksonu nie może błądzić, lecz musi wędrować wytyczonym szlakiem. Służą temu dwa mechanizmy. Po pierwsze, narząd docelowy wysyła substancje rozpoznawane przez stożek wzrostowy, których stężenie niby drogowskaz wyznacza aksonowi drogę do celu. Drugi mechanizm polega na stabilizacji położenia rosnącego aksonu. Służą temu białka zawarte w błonie komórkowej zakończenia aksonu, które wchodzą w interakcje z odpowiednimi substancjami w środowisku pozakomórkowym. Gdy zakończenie aksonu dotrze do miejsca przeznaczenia, końcowy proces jego rozwoju jest stymulowany przez narząd docelowy za pośrednictwem związków o charakterze przekaźników.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to oil pulling, website and treatment