W celu badania czynności struktur

W celu badania czynności struktur w głębi mózgu wprowadza się do ośrodków mózgowych elektrody i inne urządzenia, opisane w następnych podrozdziałach. Metodą ułatwiającą trafienie w wybrany ośrodek jest stereotaksja. Operację wykonuje się w aparacie stereotaktycznym, umożliwiającym unieruchomienie głowy zwierzęcia. Równolegle do głowy znajduje się prowadnica, po której przesuwa się ramię z przymocowaną do niego elektrodą. Prowadnica i ramię są zaopatrzone w podziałkę milimetrową. Położenie elektrody wskazują atlasy stereotaktyczne, opracowane dla wszystkich zwierząt laboratoryjnych. Od konwencjonalnych atlasów anatomicznych mózgowia różnią się one tym, że na zamieszczonych w nich fotografiach lub schematach poszczególnych przekrojów mózgowia jest naniesiona podziałka milimetrowa. Wyniki z zastosowaniem stereotaksji badań czynności mózgu u zwierząt wpłynęły na rozwój neurochirurgii stereotaktycznej. W wielu przypadkach metoda ta umożliwia zniszczenie ogniska chorobowego w głębi mózgu za pomocą sondy wprowadzonej przez niewielki otwór w czaszce.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to click here, anxiety uk and website