W błonie segmentu wewnętrznego

W błonie segmentu wewnętrznego nadal jednak funkcjonuje pompa sodowa i usuwa jony sodu na zewnątrz komórki. W cytoplazmie fotoreceptora zmniejsza się wtedy stężenie jonów sodu – nośników dodatnich ładunków elektrycznych. Potencjał błonowy staje się bardziej elektroujemny, czyli dochodzi do hiperpolaryzacji błony pręcika. A zatem hiperpolaryzacja błony fotoreceptora, a nie depolaryzacja, jak w większości komórek receptorowych, jest ekwiwalentem jego pobudzenia. Mechanizm transdukcji przyczynia się do znacznego zwielokrotnienia siły sygnału. Już sama rodopsyna jest bardzo wrażliwa na światło, gdyż zaledwie jeden foton wystarcza do aktywacji cząsteczki tego fotopigmentu i przekształcenia go w MII. Następnie jedna cząsteczka MII uaktywnia kilka cząsteczek transducyny, a jedna cząsteczka transducyny – kilka cząsteczek fosfodiesterazy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, website and website