W badaniach nad zachowaniem

W badaniach nad zachowaniem coraz częściej wykorzystuje się zwierzęta zmienionej aktywności genu kodującego syntezę przekaźnika, hormonu lub białka receptorowego neuronu. Na przykład stwierdzono, że szczury z wrodzonym brakiem wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) wykazują deficyt uczenia się. Takie zaburzenia mogą powstać w wyniku mutacji, ale także mogą być spowodowane zabiegami na genomie, na przykład przez usunięcie genu (knock out) albo przez wprowadzenie do zarodka obcego genu; uzyskane w ten sposób zwierzęta nazywane są transgenicznymi. Funkcjonowaniu komórek roślinnych i zwierzęcych towarzyszą zjawiska elektryczne. Potencjały elektryczne można odebrać za pomocą elektrod, wzmocnić za pomocą urządzeń elektronicznych (wzmacniaczy), a przebieg ich uwidocznić na oscyloskopie lub zarejestrować na przesuwającej się taśmie papierowej. Analizą potencjałów wytwarzanych przez komórki nerwowe i mięśniowe zajmuje się elektrofizjologia. Osiągnięcia elektrofizjologii umożliwiły powstanie udoskonalenie obecnie rutynowo stosowanych technik badania u człowieka czynności mózgu (elektroencefalografia), nerwów (elektroneurografia), mięśni szkieletowych (elektromiografia) i serca (elektrokardiografia).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to click here, website and treatment