W adaptacji do światła

W adaptacji do światła największe znaczenie ma mechanizm fotochemiczny, polegający na zmianach stężenia barwników wzrokowych w fotoreceptorach siatkówki. Czerwień wzrokowa, czyli rodopsyna pręcików, jest rozkładana pod wpływem światła i syntetyzowana w ciemności. W warunkach pełnej adaptacji do ciemności stężenie substancji wzrokowej w pręcikach jest maksymalne, a zatem słabe bodźce świetlne wystarczają, aby w wyniku rozpadu niewielkiej części rodopsyny powstało w siatkówce stężenie przekaźnika niezbędne do pobudzenia pręcików. Gdy oko zaadaptowane do ciemności zostanie oświetlone silnym światłem, pręciki zostaną silnie pobudzone wskutek nagłego rozkładu rodopsyny pojawienia się dużej ilości przekaźnika. Dopiero po pewnym czasie, gdy stężenie rodopsyny się zmniejszy, zmniejszy się również pobudzenie pręcików i intensywność oświetlenia uznamy za prawidłową. Fotochemiczna adaptacja receptorów rozwija się w ciągu kilku, kilkunastu minut i może zmienić pobudliwość fotoreceptorów do 25 000 razy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, anxiety and anxiety