Układ nerwowy zwierząt

Układ nerwowy zwierząt odznacza się pobudliwością i zdolnością przenoszenia stanu czynnego od receptorów do ośrodków i z ośrodków do narządów wykonawczych. Interesujące jest to, że wyspecjalizowane efektory pojawiły się wcześniej niż układ nerwowy. Gąbki – zwierzęta bez układu nerwowego – mają rozwinięty system włókien kurczliwych podobnych do mięśni gładkich, otaczających otworki ich ciała (oscula). Najprostsza rozproszona sieć nerwowa występuje u polipów, a w formie promienistej – u meduz. Meduzy mają wyspecjalizowane komórki receptorowe wrażliwe na dotyk, zmiany położenia ciała i światło. Komórki te przekazują pobudzenie efektorom – komórkom mięśniowym skupionym wokół otworu gębowego, reagującym skurczem na pobudzenie tego obszaru ciała.U zwierząt o wydłużonym kształcie ciała wydłużony jest również układ nerwowy, który rozwijał się inaczej u pragębowców, a inaczej u wtómogębowców. Zasadnicza różnica polega na tym, że pnie nerwowe pragębowców są pełne, a układ nerwowy wtómogębowców jest cewkowaty, ponieważ rozwinął się z pierwotnej rynienki nerwowej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain relief, anxiety uk and anxiety