Układ nerwowy u wtórnogębowców

U wtórnogębowców układ nerwowy jest położony w grzbietowej części ciała. U kręgowców głowowa jego część – mózgowie – znajduje się w puszce utworzonej przez kości czaszki, a pozostała część – rdzeń kręgowy – w kanale kręgowym. Pomimo oczywistych różnic, organizacja układu nerwowego u zwierząt obu linii ewolucyjnych jest podobna. Również u kręgowców występuje segmentalna organizacja rdzenia kręgowego. Każdy odcinek rdzenia unerwia pod względem czuciowym i ruchowym właściwy mu odcinek (metamer) ciała. Praca sąsiednich, a nawet odległych odcinków jest koordynowana dzięki wzajemnym połączeniom między ośrodkami rdzeniowymi. Neurony ruchowe, podobnie jak u dżdżownicy, znajdują się u kręgowców w ośrodkowym układzie nerwowym, a ich wypustki podążają ku efektorom. Neurony czuciowe znajdują się u kręgowców poza ośrodkowym układem nerwowym, jednak nie na obwodzie, lecz w specjalnych zwojach nerwowych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to click here, click here and symptoms