Układ nerwowy dżdżownicy

Układ nerwowy dżdżownicy, jako przedstawiciela pierścienic, przedstawia rys. 3.1. W części brzusznej ciała znajduje się pień nerwowy ze zwojami. Od każdego zwoju odchodzą nerwy do mięśni w obrębie tego samego segmentu ciała. Od pierwszego zwoju nerwowego, leżącego brzusznie od przełyku, zwanego zwojem podprzełykowym, odchodzą włókna nerwowe (konektywy), które otaczając przełyk tworzą obrączkę okołoprzełykową. Od strony grzbietowej konektywy dochodzą do parzystego zwoju nadprzełykowego (głowowego). Zwój ten pełni nadrzędną funkcję w stosunku do zwojów brzusznych, jest więc analogiem mózgu. W zwojach nerwowych znajdują się neurony ruchowe unerwiające mięśnie. Do neuronów ruchowych dochodzą wypustki komórek recepcyjnych znajdujących się w powłokach skórnych tego samego segmentu (odcinka) ciała zwierzęcia. Lokalny skurcz mięśni powstaje w wyniku prostego odruchu segmentalnego, jednakże za pośrednictwem połączeń między zwojami pobudzenie może się przenosić na sąsiednie segmenty. Skoordynowany przebieg skurczów poszczególnych segmentów, który umożliwia płynny ruch pełzający zwierzęcia, odbywa się pod kontrolą zwoju nadprzełykowego (głowowego). Zwój głowowy kontroluje też złożone formy zachowania, jak poszukiwanie pokarmu czy unikanie bodźców szkodliwych, a także uczenie się biologicznie korzystnych reakcji behawioralnych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain, anxiety uk and click here