Udoskonalenia metod badawczych

W najbliższej przyszłości można oczekiwać dalszego udoskonalenia metod badawczych, jakimi posługuje się neurobiologia. Już obecnie są podejmowane prace nad zwiększeniem rozdzielczości metod obrazowania mózgu. Lepsze urządzenia nie tylko zwiększą skuteczność rozpoznawania uszkodzeń mózgu, lecz także stworzą większe możliwości badania funkcji ośrodków mózgowych. Nieinwazyjne metody badania mózgu znajdą też zastosowanie w doświadczeniach na zwierzętach, zwłaszcza na małpach. Wyeliminuje to konieczność stosowania zabiegów operacyjnych. W badaniach neurobiologicznych będzie nadal aktualny problem pamięci i starzenia się. Prowadzone będą badania nad wyjaśnieniem przyczyn chorób układu nerwowego upośledzających pamięć, zwłaszcza choroby Alzheimera, która staje się poważnym problemem społecznym. Przedmiotem badań będą też choroby powodujące zaburzenia ruchowe, takie jak choroba Parkinsona. Można się spodziewać postępu w badaniach związków biologicznie aktywnych, jak neuroprzekaźniki, neuromodulatory, neurohormony i czynniki troficzne. Poznanie mechanizmu działania dotychczas znanych i odkrycie nowych związków zaowocuje rozwojem neurofarmakologii. Powstaną nowe leki, które znajdą zastosowanie w leczeniu nerwic i chorób psychicznych. W związku z rozwojem biologii molekularnej powstanie zapotrzebowanie na badania nad zachowaniem zwierząt transgenicznych i otrzymanych metodą klonowania. Wyniki tych badań umożliwią ocenę genetycznego podłoża czynności popędowo-emocjonalnych, procesów percepcyjnych, uczenia się i pamięci, sterowania ruchem. Pozwolą rozróżnić wrodzone i nabyte mechanizmy zachowania.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety and treatment