TRUDNE DZIECI I DYSCYPLINA

Uciążliwe dzieci wymagają ustalenia ograniczeń i dyscypliny tak samo jak wszyscy ich rówieśnicy, jednak rodzicom pociech o uciążliwych charakterach często z trudnością przychodzi egzekwowanie zakazów i nakazów. Niestety są one całkowicie niezbędne i bez nich nie uda się pracować nad upartym charakterem. Samo słowo „dyscyplina” nie oznacza jeszcze bynajmniej surowych zasad, bez których proces wychowawczy miałby być rzekomo nieskuteczny. Okazuje się bowiem, że rodzice, którzy stosują mniej kar, odnoszą lepsze efekty wychowawcze. Psycholog Diana Baumrind wymienia trzy typy metod wychowawczych stosowanych przez rodziców: autorytatywny, zezwalający oraz wymagający. Rodzice autorytatywni wierzą w surową dyscyplinę i bezwzględne przestrzeganie reguł. Dzieci z takich rodzin sprawiają wrażenie grzecznych, lecz tak naprawdę ich posłuszeństwo wynika ze strachu, a nie ze zrozumienia, czym jest dobre wychowanie. Trudne charaktery często pogłębiają się w autorytatywnej atmosferze.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain relief, click here and click here