Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest metodą,dzięki której możliwe jest  uzyskiwanie warstwowych zdjęć różnych  narządów za pomocą zmodyfikowanej techniki radiologicznej (rentgenowskiej) i komputerowego opracowania pomiarów. Ruchome źródło wiązki promieni rentgenowskich porusza się po łuku wokół głowy pacjenta. Wiązka po przejściu przez czaszkę ulega osłabieniu. Natężenie wiązki jest mierzone za pomocą czujników umieszczonych na jej drodze po przeciwnej stronie badanego. Natężenie promieni odzwierciedla fizyczny stan tkanki nerwowej. Wyniki pomiarów są opracowywane matematycznie. Na ich podstawie tworzy się rozkład zaczernień błony rentgenowskiej, przedstawiający obraz badanej warstwy. W ten sposób uzyskuje się obrazy kolejnych przekrojów mózgu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to oil pulling, anxiety and treatment