Synteza białek strukturalnych i funkcjonalnych

W wyniku działania czynników transkrypcyjnych zostaje przyspieszona synteza białek strukturalnych i funkcjonalnych komórki. W komórkach nerwowych do białek tych zalicza się receptory i kanały jonowe, enzymy syntetyzujące i rozkładające przekaźniki oraz prekursory neuropeptydów, a także elementy cytoszkieletu. W gruczołach wydzielania wewnętrznego czynniki transkrypcyjne nasilają syntezę hormonów. Raz uruchomiony mechanizm ekspresji genów może działać dłużej niż czynnik, który spowodował jego działanie. Zwiększona zawartość białka Fos w komórkach nerwowych występuje w stanach pobudzenia tych komórek, na przykład w neuronach hipokampa po indukowaniu w nich stanu długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Czynniki transkrypcyjne z kolei są aktywowane przez przekaźniki wtórne, czynniki wzrostu i hormony, a także przez jony wapnia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, medicine and anxiety