SWOBODA W KONSTRUOWANIU

Mając zawsze pewną swobodę w zakresie konstruowania opowieści o    zdarzeniach, reporterzy podlegają rozmaitym naciskom – ze strony nadaw­cy, chcącego by wymowa relacji była zgodna z celami jego polityki komuni­kacyjnej, a także ze strony uczestników zdarzeń, chcących by ich racje i punkty widzenia zostały należycie przedstawione. Niezależnie od tego, czy owe naciski są zbieżne czy rozbieżne, czynią one z reportera i całego dzien­nikarskiego dyskursu obiekt walki politycznej. Logika tej walki jest prosta: Skoro relacje dziennikarskie mogą być formułami mitycznymi zdolnymi propagować treści ideologiczne, to tym samym mogą one sprzyjać umacnia­niu bądź osłabianiu hegemonii klasy czy partii rządzącej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to click here, anxiety and treatment