Światło jest nośnikiem bodźców

Światło jest nośnikiem dwóch rodzajów bodźców: świetlnych (fotycznych) wzrokowych. Wrażliwość na bodźce fotyczne umożliwia odróżnianie światła od ciemności. Taką najprostszą zdolnością odznaczają się niektóre pierwotniaki. U ptaków i wielu ssaków warunki oświetlenia, czyli światło jako bodziec fotyczny, synchronizują rytmy biologiczne. Bodźcem fotycznym bywa też światło spolaryzowane. Niektóre ptaki potrafią oceniać wielkość i kąt polaryzacji światła pochodzącego z błękitu nieba i na tej podstawie wybierają kierunek lotu. Jakościowo wyższą funkcją narządu wzroku jest wykrywanie niesionej przez światło informacji, czyli odbiór bodźców wzrokowych. Właściwość ta jest podstawą zdolności widzenia i umożliwia ocenę kształtów przedmiotów oraz ich lokalizacji (w tym ruchu) w przestrzeni, a także widzenie stereoskopowe.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain, anxiety uk and click here