Światło białe

Światło białe jest mieszaniną wszystkich barw wchodzących w skład widma słonecznego, pobudza zatem zarówno czopek „czerwony”, jak i czopki „zielone”. Gdy pada na środek pola, komórka zwojowa reaguje pobudzeniem, gdy pada na całe pole, komórka nie reaguje, ponieważ jej pobudzenie przez czopki ze środka pola jest znoszone przez hamujące działanie czopków „zielonych” (Gouras, 1968; De Valois, 1960). Gdy plamka czerwona działa na środek pola, pobudzenie komórki zwojowej nie jest w istocie skutkiem działania światła czerwonego, bo taki sam efekt powoduje światło białe. Do wybiórczego pobudzenia komórki przez światło czerwone dochodzi wtedy, gdy plamka obejmuje jej całe pole recepcyjne. Wówczas światło czerwone silnie pobudza czopek „czerwony”, słabiej natomiast czopki „zielone”. Ostateczny stan pobudzenia komórki zwojowej jest wypadkową obu tych antagonistycznych oddziaływań. Przy różnych odcieniach barwy światła czerwonego zmienia się relacja między wpływem pobudzającym z części środkowej i hamującym z części obwodowej pola.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, anxiety uk and click here