STOPIEŃ PROFESJONALIZACJI

Jednak stopień owej profesjonalizacji i instytucjonalizacji nie jest oczywisty. Głownie dlatego, że dyskurs ten speł­nia różne zadania i ciągle się zmienia, bo zmienia się rzeczywistość, którą opisuje, a także środki przekazu informacji. Wyróżnione typy instytucji nadawczych (publiczne, niekomercyjne, komercyjne) oraz odpo­wiadające im typy informacji (oficjalne, alternatywne, popularne) wskazują główne odmiany dziennikarskiego dyskursu. Każda z tych odmian jest wy­padkową dwojakiego rodzaju dążeń: dziennikarzy – do coraz lepszego opisu rzeczywistości oraz instytucji nadawczych – do realizacji wytyczonych ce­lów polityki informacyjnej. Te dążenia sprawiają, iż mamy do czynienia z dwojakim, profesjonalno-instytucjonalnym zróżnicowaniu dziennikarskie­go dyskursu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, anxiety uk and symptoms