Statocysta i narząd przedsionkowy

W świecie zwierząt występują dwa typy narządu równowagi – pierwotna statocysta i wysoko wyspecjalizowany narząd przedsionkowy. Statocysta jest bańką wypełnioną płynem. Jej częścią wrażliwą na zmiany położenia jest plamka, w której znajdują się komórki receptorowe. Komórki te są wyposażone we włoski, których odchylenie powoduje pobudzenie receptora. Włoski są zlepione galaretowatą substancją, zwykle zawierającą kamyk zwany statolitem, o ciężarze właściwym większym od gęstości płynu wypełniającego statocystę. Gdy statocysta wraz z komórkami receptorowymi przemieszcza się, bezwładne statolity nadążają za ruchem z pewnym opóźnieniem, co powoduje przegięcie włosków i pobudzenie receptorów. Pobudzone receptory są źródłem impulsów wysyłanych do odpowiednich ośrodków. Statocysta jako narząd równowagi występuje już u meduz i mięczaków. Wyższe ewolucyjnie zwierzęta, jak robaki, mają duże statocysty, rozmieszczone symetrycznie po obu stronach ciała. Na podobnej zasadzie funkcjonuje narząd przedsionkowy zwierząt wyższych ewolucyjnie. Komórki receptorowe są w nim skupione w specjalnym nabłonku zmysłowym. Ich rzęski są zlepione galaretowatą substancją, która tworzy osklepek (w bańkach przewodów półkolistych) albo błonę kamyczkową (w łagiewce i woreczku). W błonie kamyczkowej znajdują się kamyki zwane otolitami albo statolitami.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to oil pulling, click here and click here