Środowisko życia zwierząt

Środowisko życia zwierząt charakteryzuje się ogromnym zakresem natężenia oświetlenia, od 100000 luksów w pełnym słońcu do 0,2 luksa w świetle gwiaździstego nieba. Konieczność przystosowania się do tych warunków spowodowała zmiany anatomiczne i funkcjonalne narządu wzroku, które utrwaliły się w procesie ewolucji i doprowadziły do powstania gatunków zwierząt o dziennym
nocnym trybie życia. Zwierzęta aktywne w dzień mają z reguły ostry wzrok zdolność rozróżniania barw, co jest spowodowane dużą liczbą czopków w siatkówce oka. Ilość światła wchodzącego do oka jest u nich regulowana przez zmiany szerokości źrenic. Zwierzęta o nocnym trybie życia, mające siatkówki przewadze pręcików, dysponują mechanizmami umożliwiającymi orientację w środowisku słabo oświetlonym. Na przykład sowy mają dużą soczewkę i szeroką źrenicę, u kotowatych zaś i u wilków pod siatkówką, w obrębie naczyniówki, znajduje się błona odblaskowa, od której odbija się światło i dodatkowo pobudza fotoreceptory (dzięki tej błonie oczy kota „świecą” w nocy).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain relief, anxiety uk and treatment