Specjacja stałym procesem

Specjacja jest stałym procesem, którego mechanizm nie został jeszcze w pełni poznany. Najczęściej opisywana jest specjacja ałłopatryczna, która zachodzi wtedy, gdy populacja danego gatunku rozdzieli się na grupy zamieszkujące różne obszary geograficzne, np. kontynent i wyspę, i gdy przez pewien czas nie jest możliwe przekroczenie strefy rozdziału. Każda z subpopulacji żyje wtedy niejako własnym życiem i wskutek selekcji naturalnej adaptuje się do konkretnych warunków zamieszkiwanego przez siebie środowiska, czemu towarzyszy modyfikacja puli genowej danej grupy. Specjacja ałłopatryczna wymaga, aby po odpowiednim okresie rozdziału nastąpił pewien kontakt między subpopulacjami, na przykład spowodowany wędrówkami niektórych osobników i krzyżowaniem się „gości” z „tubylcami”. Jeśli krzyżowania te okażą się mniej efektywne pod względem ilości i jakości potomstwa od krzyżowań między „tubylcami”, tak że potomstwo „tubylców” będzie lepiej przystosowane do środowiska, to mieszańce, jeśli będą płodne, zostaną w wyniku selekcji naturalnej wyeliminowane z dalszego rozrodu. Jest to niejako pierwszy etap izolacji reprodukcyjnej. Na dalszym etapie do rozrodu będą się dobierać tylko osobniki z populacji „tubylczej”, a to będzie już wyrazem pełnej izolacji reprodukcyjnej obu subpopulacji, a więc wyłonienia się z pierwotnej populacji dwóch odrębnych gatunków.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, anxiety uk and symptoms