Skutki bodźca

Skutki bodźca mogą się utrzymywać dłużej niż czas jego bezpośredniego działania. Oparte jest to m.in. na zjawisku rewerberacji, które polega na tym, że każdy przychodzący impuls wyzwala krążenie impulsów w zamkniętych kręgach neuronalnych. Krąg taki jest utworzony przez zamknięty łańcuch kolejno pobudzających się neuronów, a zatem utrzymywanie się w nim impulsacji jest oparte na dodatnim sprzężeniu zwrotnym. Tak powstające impulsy są przekazywane do innych ośrodków. Rewerberacja zapewnia stałość pobudzenia ośrodka czuciowego mimo zmiennego dopływu impulsów z receptorów. Kodowanie siły bodźca opiera się na różnej częstości impulsów we włóknach nerwowych i różnej liczbie pobudzonych włókien. Liczba impulsów, jakie mogą przejść przez włókno nerwowe w jednostce czasu, jest ograniczona okresem refrakcji tego włókna, a zatem pierwszy mechanizm kodowania funkcjonuje jedynie w przypadku bodźców słabszych od maksymalnego. Siła bodźca supramaksymalne- go może być kodowana za pomocą różnej liczby pobudzonych włókien nerwowych. Precyzję odbieranej informacji sensorycznej (ostre widzenie kontrastów, zdolność odróżniania dwóch miejsc pobudzenia receptorów dotyku) zwiększa mechanizm hamowania obocznego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, anxiety uk and website