Siatkówka składa się z części pobudliwej i niepobudliwej

Siatkówka składa się z części pobudliwej i niepobudliwej. Zewnętrzna, niepobudliw; część granicząca z naczyniówką jest zbudowana z komórek sześciennych zawierających barwnik (pigment) melaninę. Z komórkami pigmentowymi bezpośrednie stykają się fotoreceptory. Warstwa pigmentowa pełni funkcję błony przeciwodblaskowej, ograniczając możliwość rozprzestrzeniania się oświetlenia poza obszar, m który bezpośrednio pada obraz przedmiotu. Część pobudliwa siatkówki jest utworzona z trzech warstw komórek: 1) warstwy czopków i pręcików, 2) warstwy komórek dwubiegunowych i 3) warstwy komórek zwojowych. Czopki i pręciki są komórkami receptorowymi (fotoreceptorami). Pobudzenie fotoreceptorów powoduje, za pośrednictwem komórek dwubiegunowych, pobudzenie komórek zwojowych. W siatkówce znajdują się jeszcze komórki amakrynowe i poziome. Komórki amakrynowe uczestniczą w przekazywaniu stanu czynnego z fotoreceptorów do komórek zwojowych. Komórki poziome umożliwiają oddziaływanie na siebie blisko leżących fotoreceptorów i komórek dwubiegunowych, a także, na zasadzie hamowania obocznego, przyczyniają się do zwiększenia widzenia kontrastów.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain relief, website and symptoms