Selekcja sztuczna

Selekcja sztuczna polega na dobieraniu przez człowieka zwierząt do rozrodu w taki sposób, aby w kolejnych populacjach otrzymać osobniki o pożądanych cechach fenotypowych. Selekcja sztuczna jest powszechnie stosowana w hodowli zwierząt gospodarskich i ma na celu uzyskiwanie osobników o korzystnych wartościach użytkowych, na przykład krów o dużej wydajności mlecznej. W badaniach naukowych stosuje się selekcję zwierząt w celu poznania mechanizmu dziedziczenia danej cechy fenotypowej, czyli stwierdzenia, czy jest ona sterowana przez jeden gen lub najwyżej kilka genów, czy też zależy od efektu poligenii, czyli od współdziałania wielu genów, czy i w jaki sposób cecha ta jest skorelowana z innymi cechami.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, medicine and website