Ryboza

Ryboza mająca ten atom tlenu (a więc i grupę -OH) wchodzi w skład kwasu rybonukleinowego (ribonucleic acid – RNA). Natomiast ryboza bez tego atomu tlenu nazywa się deoksyrybozą i wchodzi w skład kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).
Kwasy DNA i RNA różnią się jeszcze rodzajem zasad wchodzących w ich skład nukleotydów. O ile zarówno w DNA, jak i RNA występują te same zasady purynowe – adenina (A) i guanina (G), oraz jedna z zasad pirymidynowych – cytozyna (C), o tyle drugą zasadą pirymidynową w DNA jest tymina (T), a w RNA podobny do niej pod względem budowy uracyl (U). Tak więc w nukleotydach cząsteczki DNA występują zasady A, G, T i C, w nukleotydach zaś cząsteczki RNA – A, G, U, C. Sekwencja tych zasad w cząsteczce DNA jest właśnie istotą kodu genetycznego białek. Kolejne nukleotydy w cząsteczkach DNA i RNA są powiązane ze sobą w taki sposób, że atom fosforu w cząsteczce kwasu fosforowego jednego nukleotydu łączy się, poprzez atom tlenu, z atomem węgla 3′ deoksyrybozy (lub rybozy).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain relief, website and symptoms