Rozwój układu nerwowego

Rozwój układu nerwowego przyjęto rozpatrywać w aspekcie filogenetycznym i ontogenetycznym. Aspekt filogenetyczny obejmuje porównywanie budowy i czynności układu nerwowego u zwierząt na różnych szczeblach ewolucji. Prostsza organizacja układu nerwowego u zwierząt niższych ewolucyjnie sprawia, że często są one dogodniejszymi modelami do obserwowania procesów czynnościowych na poziomie pojedynczych neuronów czy sieci nerwowych niż zwierzęta z bardziej zróżnicowanym mózgiem. Poza tym znajomość filogenetycznego rozwoju mózgu kręgowców ułatwia ocenę, czy obserwowane funkcje nerwowe występują tylko u danego gatunku zwierząt, czy ze względu na ogólnobiologiczny charakter mogą być przeniesione na człowieka. W aspekcie ontogenetycznym bada się proces powstawania komórek nerwowych w życiu zarodkowym, rozwój mózgu i rdzenia kręgowego w życiu płodowym aż do urodzenia, a następnie kształtowanie się funkcji mózgu w okresie dojrzewania.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, medicine and click here