Rośliny pokolenia rodzicielskiego

Wynik tego eksperymentu obecnie interpretuje się następująco. Rośliny pokolenia rodzicielskiego (P), jako homozygoty, miały w swym genotypie oba allele determinujące czerwoną (CC) lub białą (bb) barwę kwiatów. Wytwarzały zatem gamety z jednym allelem – C lub b. Wynika to z pierwszego prawa Mendla – prawa czystości gamet, zgodnie z którym do gamety przechodzi tylko jeden allel każdego genu. W pokoleniu F, wszystkie rośliny były heterozygotami (o genotypie Cb i bC), niemniej jednak wszystkie miały kwiaty czerwone, tak jak jedno z rodziców o genotypie CC. Znaczy to, że osobniki o różnych genotypach (w danym przypadku CC i Cb lub bC) mogą wykazywać tę samą cechę fenotypową – czerwoną barwę kwiatów. Zjawisko to zachodzi wówczas, gdy jedna cecha (w tym przypadku czerwona barwa kwiatów) jest dominująca, a druga recesywna. Do wystąpienia cechy dominującej wystarczy, aby dany osobnik miał tylko jeden allel – nośnik tej cechy. Natomiast w pokoleniu F2 pojawiły się osobniki o kwiatach czerwonych i genotypie CC, Cb, bC oraz rośliny o kwiatach białych o genotypie bb. Dzieje się tak dlatego, ponieważ do ujawnienia się cechy recesywnej konieczne jest, aby w genotypie znalazły się oba allele determinujące tę cechę.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, website and symptoms