Rola różnych obszarów kory mózgowej

O roli różnych obszarów kory mózgu w czynnościach poznawczych można sądzić na podstawie zaburzeń występujących u ludzi w wyniku chorobowych lub urazowych uszkodzeń mózgu. Gdy proces toczy się w obrębie okolicy projekcyjnej, upośledzeniu ulega powstawanie prostych, jednostkowych wrażeń. Następuje na przykład upośledzenie czucia dotyku w przypadku uszkodzenia kory czuciowej ilbo tzw. ślepota duchowa w wyniku uszkodzenia kory wzrokowej. Proste wrażenia nie ulegają zaburzeniom po uszkodzeniu pola asocjacyjnego kory, latomiast niemożliwe jest wtedy rozpoznanie przedmiotu na podstawie tych wrażeń. Tego typu zespoły objawów nazywa się agnozjami. Oprócz obszarów asocjacyjnych dla poszczególnych rodzajów czucia, tzw. unimodalnych, istnieją jeszcze obszary asocjacyjne multimodalne (polimodalne), o których dochodzą przetworzone informacje ze wszystkich układów sensorycznych. Takimi obszarami są: biegun płata skroniowego, zakręt przyhipokampowy, zakręt obręczy i zakręty oczodołowe. Multimodalne obszary asocjacyjne mają połączenia z hipokampem i uczestniczą w mechanizmie pamięci.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, anxiety uk and symptoms