Rezonans magnetyczny

Jądra atomów o nieparzystej liczbie protonów (np. jądro wodoru) mają moment magnetyczny, przez co w silnym polu magnetycznym, jak małe magnesy, ustawiają się swymi biegunami wzdłuż jego linii. Jeśli na atomy zadziałają dodatkowo fale radiowe o określonej częstotliwości, zmienia się moment magnetyczny atomów i jednocześnie zmienia się kierunek ustawienia ich w polu stałego magnesu. Po wyłączeniu fal radiowych atomy wracają do pierwotnego ustawienia w polu magnetycznym. Powoduje to wypromieniowanie energii, która jest odbierana za pomocą odpowiednich czujników. Czas, w jakim dochodzi do zmian ustawienia atomów pod wpływem impulsów fal radiowych (tzw. stała czasowa), zależy od struktury tkanki. Właściwość ta umożliwia uwidocznienie w mózgu, w sposób nieszkodliwy dla badanego, ognisk chorobowych o bardzo małych rozmiarach. Głowę pacjenta umieszcza się w stałym polu magnetycznym. Generator fal radiowych porusza się wokół niej po łuku. Promienie elektromagnetyczne generowane w związku ze zmianą momentu magnetycznego atomów mierzy się za pomocą odpowiednio rozmieszczonych odbiorników tych fal. Pomiary stałej czasowej zmian momentu magnetycznego służą do opracowania techniką komputerową obrazów kolejnych przekrojów mózgu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain relief, click here and click here