RELACJONOWANIE ZDARZEŃ

Gdy jednak relacjonowane zdarzenia są definiowane i opisywane za pomocą określeń metaforycznych, które pasują zarówno do owej części, jak i całości, wówczas relacja nabiera ogólniejszych znaczeń. Oprócz bogatego zestawu metafor potocznych dziennikarski dyskurs wyko­rzystuje do tego celu różnorakie metafory zapożyczone z innych dyskursów. Na przykład polityka jest często relacjonowana w kategoriach metafory woj­ny (walka, atak, obrona, kapitulacja itp.), metafory zawodów sportowych (rozgrywka, zbieranie punktów, wyścig, remis itp.) lub metafory spektaklu teatralnego (scena polityczna, kulisy, rola, występ, aplauz, itp.) [Fiske, 1987]; z kolei zjawisko imigracji jest zazwyczaj opisywane za pomocą mie­szaniny metafory wojny i metafory powodzi – „inwazja obcokrajowców szturmujących granice”, „fala cudzoziemców zalewająca kraj” [van Dijk, 1988; Mrozowski, 2000].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to oil pulling, medicine and anxiety