Przenoszenie stanu czynnego z pręcików

Przenoszenie stanu czynnego z pręcików do komórek zwojowych różni się od sposobu występującego w czopkach, ponieważ: 1) kontaktujące się z pręcikami komórki dwubiegunowe są typu włączeniowego (ON) i 2) pobudzone przez pręciki komórki dwubiegunowe nie kontaktują się bezpośrednio z komórkami zwojowymi, lecz przekazują pobudzenie do komórek amakrynowych, a te dopiero do komórek zwojowych. Tak więc pobudzenie pręcika jest przekazywane do komórek zwojowych dłuższą drogą. Istnieje jeszcze trzeci mechanizm, polegający na podprogowym pobudzaniu czopków przez sąsiadujące z nim pręciki. Czopki bowiem mają odchodzącą w bok wypustkę, kontaktującą się średnio z 50 sąsiadującymi pręcikami. Dzięki temu czopki, aczkolwiek wrażliwe tylko na silne światło, mogą niekiedy reagować paradoksalnie również na słabe oświetlenie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to click here, click here and treatment