PRZECIWIEŃSTWO RELACJI

W przeci­wieństwie bowiem do relacji fabularnej, gdzie chodzi o budowanie drama­turgicznego napięcia i suspensu trzymającego w niepewności i rozpalającego emocje, w relacji dziennikarskiej chodzi o opanowanie emocji i skupienie uwagi na racjonalnej, poznawczej stronie prezentowanych zdarzeń (od zasa­dy tej odchodzą często relacje typu infotainment). To, co najważniejsze, musi więc być podane na początku, by odbiorca szybko ochłonął z wrażenia i przekazywane informacje „brał na rozum”. Z tego względu początek relacji jest zwykle wprowadzeniem i zarazem podsumowaniem – zapowiada, o czym będzie mowa, i ujawnia istotę tego, co się zdarzyło. Po drugie: relacja nie musi być prowadzona w porządku chronologicznym – częściej stosuje się porządek ważności, umieszczając na początku to, co najważniejsze.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, click here and symptoms