Profaza

Najdłuższym i niezwykle złożonym etapem pierwszego podziału mejotycznego jest profaza, podczas której dochodzi do reorganizacji struktury chromatyny. Wskutek replikacji DNA każdy chromosom rozdziela się na dwie chromatydy. Chromosomy homologiczne ustawiają się równolegle względem siebie w takiej odległości, że staje się możliwa wymiana między nimi fragmentów sąsiadujących chromatyd, a tym samym zawartych w nich genów. Zjawisko to, zwane crossing-over, odgrywa ważną rolę w ujawnianiu się u potomstwa nowych cech dzięki tzw. efektowi pozycyjnemu genów. Polega on na tym, że geny współdziałające w determinowaniu określonej cechy znajdą się na tym samym chromosomie. Położenie genów na chromosomie może ulec zmianie nie tylko w wyniku crossing-over, lecz także wskutek zmian w obrębie chromosomu. Zmiany te mogą polegać na podwojeniu, ubytku części chromosomu, jej przemieszczeniu w obrębie tego samego chromosomu albo na inwersji, czyli ustawieniu danej części w tym samym miejscu chromosomu, ale z odwróconą sekwencją genów. Na początku metafazy chromosomy homologiczne rozłączają się i ustawiają naprzeciwko siebie, przytwierdzone do włókienek wrzeciona podziałowego, a w telofazie rozchodzą się do przeciwległych biegunów wrzeciona.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, click here and treatment