Proces transkrypcji

W rzeczywistości proces transkrypcji jest bardziej skomplikowany. W łańcuchu DNA występują miejsca „aktywne”, zwane eksonami, zawierające właściwy kod genetyczny, oraz miejsca „nieaktywne”, tzw. introny, a mRNA jest komplementarną kopią eksonów. W większości komórek proces transkrypcji przebiega dwufazowo. Najpierw powstaje duża cząsteczka mRNA zawierająca komplementarne kopie zarówno eksonów, jak i intronów, potem, w wyniku działania odpowiednich enzymów, kopie intronów zostają usunięte, natomiast kopie eksonów łączą się ze sobą. Często pewna grupa białek pełni określoną wspólną funkcję biologiczną. Na przykład białko enzymu czy receptora składa się z kilku podjednostek, z których każda jest zakodowana w strukturze oddzielnego genu. Wówczas wszystkie geny sterujące syntezą tego enzymu lub receptora tworzą zespół zwany operonem i funkcjonują w sposób skoordynowany.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety and symptoms