Prawa Mendla

Gdy w wyniku zapłodnienia dochodzi do połączenia komórki rozrodczej (gamety) męskiej z gametą żeńską, komórka nowo powstałego organizmu, zwana zygotą, otrzymuje od każdego z rodziców po jednym chromosomie homologicznym, a tym samym po jednym allelu każdego genu. Wraz z genami potomek dziedziczy determinowane przez nie cechy fenotypowe. Prawidłowości dziedziczenia są ujęte w prawa Mendla, ustalone w XIX wieku, gdy nie istniało jeszcze pojęcie genu. Allele genu są nośnikami określonej cechy. Jeśli oboje rodzice w odniesieniu do danej cechy są homozygotami, ich potomstwo również będzie wykazywało tę cechę. Zgodnie z tym Mendel zaobserwował, że krzyżowanie odmiany grochu o kwiatach czerwonych daje zawsze rośliny o kwiatach czerwonych. Podobnie dzieje się w przypadku krzyżowania grochu o kwiatach białych. Gdy jednak Mendel skrzyżował homozygotyczne rośliny o kwiatach czerwonych z homozygotycznymi roślinami o kwiatach białych (pokolenie rodzicielskie – P), wszystkie rośliny powstałe z tego krzyżowania (pierwsze pokolenie mieszańców – F|) miały kwiaty czerwone. Następne pokolenie (F2), powstałe z krzyżowania między sobą grochu pokolenia F^ zawierało rośliny o kwiatach czerwonych i białych w proporcji 3:1.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, website and anxiety